Väljakutsemängud
Registreeru turniirile
20 juubel

27.04.2019 TennisFiesta nr.11 Helsingis

Mängud toimuvad kell 12.30-17.30 Tali hallis. Registreeru kodulehel! 

 

 

6.05 kell 18.00 klubiüritus Kunstielamus

Kallid klubikaaslased!
Olete kutsutud selle hooaja viimasele kunstielamuse klubiüritusele 6.mail kl.18.00 restorani R14, aadressil Rotermanni14.
Vaata KUTSET ja registreeru SIIN
 

6-9.06.2019 Tenniselaager Käärikul

Registreeru tenniselaagrisse SIIN

 

Rohkem infot lähiajal

Klubitennise hooaeg 2018/2019 ja Clubmaster!

Kolmapäeviti kell 18.00-19.30 on Tere TKs reserveeritud 2 väljakut. Mängule saab registreeruda SIIN ja Clubmasteriks saab kirja panna SIIN.
Juhendi Clubmasterile leiad SIIT.

Tenniseklubi TC Reval Ladies väljakutsemängude ja edetabeli koostamise juhend

1. Tenniseklubi TC Reval Ladies (edaspidi: Klubi) liikmete vahelised väljakutsemängud ja turniirid on Klubi olulisemaid tegevusi, kuna nende kaudu saavad liikmed arendada oma tennisemänguoskusi ning aktiivselt suhelda. 

2. Klubi edetabelis saab Klubi liige koha vastavalt kogutud punktide summale. Punkte saab turniiridel saavutatud kohtade ja väljakutsemängude eest. Edetabeli ridade ja turniirikohtade punktid kinnitab Klubi juhatus. 

3. Klubil on kaks edetabelit: üksikmängude ja paarismängude jaoks (paarismängu edetabel loodi 01.10.2007 seisuga). Mõlemad edetabelid on üleval Klubi koduleheküljel www.revalladies.ee. Edetabelite pidamise ja õigsuse eest vastutab Klubi juhatus, määrates igal aastal endi hulgast ühe konkreetse vastutaja. Edetabeli eest vastutav juhatuse liige jälgib väljakutsemängude registreerimist, tulemuste arvestust ning tagab edetabelite uuendamise vähemalt korra nädalas ning turniiri puhul 3 päeva enne turniiri toimumist. 

4. Klubi aastakoosoleku toimumise päeval fikseeritakse uus edetabeli seis. Uued liikmed alustavad edetabeli viimaselt kohalt. Kui üheaegselt liitub klubiga mitu uut liiget, siis nende järjekord tabeli lõpus loositakse. Igal liikmel on võimalus valida, kas olla kirjas ühes või mõlemas edetabelis. 

5. Väljakutsemängud toimuvad aastaringselt. Kui mängijate vahel tekib eriarvamus väljaku katte osas, siis on suvehooajal eelistatud liivaväljak ja sisehooajal kõvakattega väljak. 

6. Välja kutsuda võib mängijaid terve edetabeli ulatuses. Kutsutav peab leidma võimaluse mängimiseks 30 päeva jooksul arvates ettepaneku saamisest. 30 päeva möödumisel fikseeritakse tabelis loobumisvõit. Väljakutsest saab keelduda vaid mõjuval põhjusel (tervis, töölähetus jne), pakkudes omalt poolt välja uue aja. Kutsutav ei pea mängima üle kahe väljakutsemängu kalendrikuus. 

7. Samad mängijad ei tohi omavahel väljakutsemänge mängida sagedamini kui üks kord kahe kuu jooksul. Näiteks, mänginud 20. oktoobril, saavad samad mängijad uuesti mängida arvates 20. detsembrist. /Jõustus 09.09.2012/ 

8. Väljakutsuja teatab mängusoovist väljakutsutavale personaalselt ning registreerib väljakutse Klubi oduleheküljel esimesel võimalusel, soovitatavalt enne mängu toimumist. 

9. Väljaku üüri tasuvad väljakutse mängijad võrdselt. 

10. Väljakutsemängu (nii paaris- kui üksikmängu) formaat on pikk mäng, ehk kolmest parem setid, kusjuures otsustav sett võib poolte kokkuleppel olla tiebreak („kiire lõpp“) 10-ni. Samuti võib poolte kokkuleppel kasutada otsustavat punkti. /Jõustus 09.09.2012/ 
Väljakutse üksikmängu formaadiks võib olla ka kokkuleppel mäng 2/2 pealt. /Jõustus 03.09.2017/

11. Mängu võitja saab kaotaja koha punktid. Paarismängu võitjad saavad kumbki poole kaotajate kohapunktide summast. Kaotaja(d) saab(saavad) alati 5 punkti. 

12. Hiljemalt kahe (2) kalendripäeva jooksul pärast mängu toimumist sisestab üks mängijatest tulemuse kodulehele. Hilisemad sisestused arvesse ei lähe. Mängu tulemus tuleb sisestada täpselt, näidates geimide seisu. 

13. Klubiväliste turniiride mänge (sh liigamänge) ei võeta väljakutsemängudena arvesse. 

14. Edetabelite järjestus on aluseks Klubi tenniseturniiridel osalejate paigutamisel turniiritabelitesse, kui Klubi juhatus ei otsusta vastava turniiri kodukorda kinnitades teisiti. Osalejate paigutamisel turniiritabelisse võetakse aluseks vastav edetabel seisuga 3 päeva enne turniiri toimumist. 

15. Tenniseturniiridel saadakse punkte vastavalt saavutatud kohtadele ning aluseks on WTA punktisüsteem (Lisa 1). /Jõustus 09.09.2012/ 

16. Võrdse punktisumma puhul on edetabelis eespool mängija, kes saavutas vastava punktisumma varem. Kui mängijad saavutavad sama punktisumma üheaegselt, otsustatab edetabeli järjestuse võrdse punktisumma andnud turniiril saavutatud koht või Klubi presidendi poolt tõmmatud loos. 

17. Kõigis käesolevas juhendis täpsustamata küsimustes leitakse mängupartneriga sobiv kokkulepe. Kui kokkuleppele ei jõuta või vajatakse täiendavat abi, siis on võimalik pöörduda Klubi juhatuse poole. 

Juhend on esmakordselt kinnitatud Klubi juhatuse otsusega 06.11.2002.a ja viimati muudetud Klubi aastakoosolekul 09.09.2012.a.